CENNIK BADAŃ TECHNICZNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Ceny badania określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzania badań technicznych pojazdów z dnia 29 września2004 roku. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Końcowa cena badania jest sumą pozycji z cennika. Do ceny badania należy doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł, która jest w całości przekazywana do CEPiK.

1 Okresowe Badania Techniczne Cena brutto

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62 zł

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)

98 zł

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40 zł

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 3.5 t d.m.c.

50 zł

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78 zł

1.13

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42 zł

1.14

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50 zł

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)

63 zł

1.16

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48 zł

1.22

motorower

50 zł

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62 zł
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: Cena brutto

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20 zł

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14 zł

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20 zł

2.6

toksyczności spalin

14 zł

2.7

poziomu hałasu

20 zł

2.8

geometrii kół jednej osi

36 zł

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14 zł

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20 zł
4 Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: Cena brutto

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20 zł

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)

94 zł

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51 zł
5 Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny środowiska: Cena brutto

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

20 zł

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)

94 zł
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: Cena brutto

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42 zł

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50 zł

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

50 zł

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82 zł

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50 zł

6.9a

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60 zł

6.9b

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94 zł

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94 zł

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50 zł
7 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: Cena brutto

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35 zł

ZAPRASZAMY OD PN-PT W GODZ. 8-17, W SOB 8-13